แท่งเงิน และทองคำ ความเหมือนที่แตกต่าง

POSTED ON 2023-01-01 15:04:00 BY Bowins Design

เงิน ทอง เป็นของคู่กัน เพราะว่าทั้งสองสิ่งนี้ถูกนำมาใช้ในการค้าขายแลกเปลี่ยนกันตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน  ทองคำ และเงิน เข้ามามีบทบาททางการค้ามากมายหากเมื่อมองย้อนกลับไปในสมัยอดีต จึงทำให้ทั้งสองสิ่งนี้กลายเป็นของที่มีมูลค่ามาก 

แม้จะอยู่คู่กันมานานแต่ก็ยังมีความเหมือน และความต่างระหว่างกันอยู่ ถ้าหากให้เลือกระหว่างทองคำแท่ง และ แท่งเงิน คุณจะซื้ออะไร เพราะทั้งสองมีความแตกต่างกันมากกว่า “ราคา”

อย่างแรกคือ ระยะเวลา 7 ปีหลังมานี้ราคาของเงินมีความผันผวนมาก และเมื่อปี 2020 ที่ผ่านมาราคาซื้อขายในตลาดโลหะเงินแตะสูงสุดกว่าราคาทองคำถึง 1 เท่าตัว ซึ่งเห็นได้ชัดว่าเงินก็เป็นที่ต้องการในตลาดและได้รับความนิยมอยู่ไม่น้อย 

อย่างที่สองคงไม่พูดถึงไม่ได้ คือเรื่องราคา แท่งเงิน ถูกว่า แท่งทองคำอย่างปฏิเสธไม่ได้ หากคุณนำเงินซื้อแท่งทองคำในราคา 25,000 คุณจะได้ทองคำเพียงแค่แท่งเดียว แต่คุณอาจจะได้แท่งเงิน 2-3 แท่งก็ได้ 

ถ้าหากตอนนั้นราคาของเงินไม่ผันผวนสูงมากนัก และสิ่งที่สามารถบอกได้ถึงความแตกต่างอย่างชัดเจนอีกเรื่องหนึ่งคือ เงิน สามารถนำมาผลิตเหรียญมากกว่าทองคำ 

อย่างที่สาม แท่งเงินสามารถหลอมใหม่เป็นโลหะเงิน เพราะเงินถูกใช้ในวงการอุตสาหกรรมถึง 56% เพราะด้วยคุณสมบัติต่าง ๆ มากมาย ทั้งแบตเตอร์รี่รถยนต์เครื่องประดับ ไส้หลอดไฟฟ้า วัตถุดิบทางอุตสาหกรรมที่ต้องการความแข็งแกร่งมาก ๆ  เหรียญต่าง ๆ เครื่องเรือนเครื่องใช้ หรือ โซล่าเซลล์ เป็นต้น และนอกจากนี้ชิ้นส่วนเล็ก ๆ ของเงินจะถูกนำมาหลอมใหม่เพื่อใช้ประโยชน์ในทางอุตสาหกรรมอีกครั้ง 

ซึ่งทองคำ ถูกพบว่ามีประโยชน์ในทางอุตสาหกรรมเพียง 12% และสุดท้าย ทองคำแท่งส่วนใหญ่จะถูกนำมาใช้ในลักษณะเป็นหลักประกันทางการเงิน และการซื้อขาย เพราะ “ทองคำแท่ง” หรือ Gold bullion นั้นมีต้นทุนการผลิตต่ำ และบุคคลทั่วไปต่างก็นิยมลงทุน เพื่อเก็งกำไรจากทองคำแท่ง แต่ “แท่งเงิน” หรือ Silver bar นั้นมักถูกเก็บเป็นของสะสม Collection และเพื่อให่เกิดเป็นมูลค่าและคุณค่าทางจิตใจ เพราะบางครั้งอาจจะทำขึ้นเพียงครั้งเดียว หรือเป็น Limited Edition ก็ได้ นอกจากนี้ด้วยราคาที่สามารถจับต้องได้ทำให้ส่วนใหญ่แล้วจะซื้อเป็นของขวัญเนื่องในวาระ และโอกาสพิเศษค่ะ