เสือขาว สัตว์เทพในตำนาน

POSTED ON 2023-01-01 14:48:00 BY Bowins Design

“เสือขาว” หนึ่งในสี่สัตว์เทพจตุรทิศ ตำนานแห่งจีนโบราณได้กล่าวว่า “ท้องฟ้าได้ถูกแบ่งออกเป็น 4 ส่วน และมี 4 สัตว์เทพศักดิ์สิทธิ์ทั้งสี่ปกป้องคุ้มครองประจำแต่ละทิศซึ่งได้แก่

  • มังกรเขียว พิทักษ์น่านฟ้าตะวันออก
  • เสือขาว ประจำทิศตะวันตก 
  • หงส์แดง ประจำทิศเหนือ และ
  • เต่าดำ ประจำทิศใต้

ทั้งสี่ได้กลายเป็นตัวแทนของหมู่ดาว และเป็นจุดเริ่มต้นของการพยากรณ์ โหราศาสตร์ และดาราศาสตร์ รวมถึงฤดูกาลและสีสันทั้งสี่ นอกจากนี้ยังครอบคลุมถึงการทหารในการนำมาเป็นสัญลักษณ์อีกด้วย จากความเชื่อของ 4 สัตว์เทพไม่ได้มีแค่เฉพาะในประเทศจีนเท่านั้น แม้กระทั่งประเทศญี่ปุ่นและประเทศเกาหลีเองต่างก็มีความเชื่อในเรื่องดังกล่าวเหมือนกัน ซึ่งเป็นผลพวงมาจากการแลกเปลี่ยนและการถ่ายทอดทางวัฒนธรรมนั่นเอง

สัตว์เทพทั้ง 4 เรียกรวมกันว่า ซื่อหลิง () ในภาษาจีน หรือภาษาญี่ปุ่นเรียกว่า “ชิจิน” (四神) ซึ่งสัตว์เทพแต่ละตัวเป็นตัวแทนของทิศ ธาตุ และฤดูกาลที่แตกต่างกันไป และยังมีความหมายและหน้าที่ในการปกป้องคุ้มครองที่แตกต่างกันไป ซึ่งเริ่มกันที่ พี่ใหญ่แห่งทิศตะวันออก “มังกรเขียว” หรือ “มังกรฟ้า” (อ่านว่า ชิงหลง ในภาษาจีน, เซริว 青竜 ในภาษาญี่ปุ่น,ชองนยง 청룡 ในภาษาเกาหลี) สัตว์เทพเก่าแก่ที่เคารพนับถือกันอย่างแพร่หลาย ซึ่งเป็นตัวแทนของฤดูใบไม้ผลิ สัญลักษณ์ของคุณงามความดี ความอ่อนโยนสงบสุขและความมั่นคงของบ้านเมือง นอกจากนี้ยังใช้เป็นตัวแทนของจักรพรรดิ ต่อด้วย “หงส์แดง” 朱雀  (อ่านว่า จูเชว่ ในภาษาจีน, ซูซาคุ 朱雀 ในภาษาญี่ปุ่น, ชูจัก 주작 ในภาษาเกาหลี) สัตว์เทพแห่งทิศใต้ ตัวแทนของฤดูร้อน เป็นสัญลักษณ์ของความรอบรู้ ความเป็นสิริมงคล และความจงรักภักดี มักถูกจับคู่กับ มังกรเขียว ในลักษณะตัวแทนของผู้ให้และผู้รับที่ทำให้เกิดความสมดุล นอกจากนี้ยังเป็นตัวแทนของจักรพรรดินี ส่วน “เสือขาว” 白虎  (อ่านว่า ไป๋หู่

ในภาษาจีน, เบียคโกะ 白虎 ในภาษาญี่ปุ่น, แพโค 백호 ในภาษาเกาหลี) สัตว์เทพแห่งทิศตะวันตก ครอบคลุมกลุ่มดาวจีนจำนวน 7 ใน 28 กลุ่ม กินพื้นที่ถึง 1 ใน 4 ของท้องฟ้าทั้งหมด ตัวแทนของฤดูใบไม้ร่วง เป็นสัญลักษณ์ของการปกป้องและคุ้มครอง คอยขับไล่ปีศาจ เป็นราชาแห่งขุนเขา นอกจากนี้ยังถือเป็นสัญลักษณ์ในการรบและการทหาร และ “เต่าดำ” 玄武 (อ่านว่า เสวียนอู่ ในภาษาจีน, เกมบุ 玄武

ในภาษาญี่ปุ่น, ฮยอนมู 현무 ในภาษาเกาหลี) สัตว์เทพแห่งทิศเหนือ ตัวแทนของฤดูหนาว สัตว์เทพที่มีสัตว์ตัวอื่นพ่วงมาด้วยนั่นก็คือ งู ที่พันอยู่รอบตัวนั่นเอง เต่าดำคือสัญลักษณ์ของความศรัทธา อายุที่ยืนยาว และมีความสุข สัตว์เทพทั้ง 4 ถูกเชื่อมโยงเข้าหากัน โดยใช้สัญลักษณ์เพื่อเป็นสื่อกลางระหว่างมนุษย์กับเทพ นำมาเชื่อมกับธรรมชาติ ศาสนา ความศรัทธา และความเชื่อ เพื่อจะเป็นสัญลักษณ์ช่วยสริมจิตใจให้มีความมั่นคง