ความหมายของเสือขาว

POSTED ON 2023-01-01 14:55:00 BY Bowins Design

“เสือขาว” พลังอำนาจที่เปี่ยมไปด้วยความกล้าหาญ และความแข็งแกร่ง จากเรื่องราว 5,000 ปีก่อนคริสตกาลที่สืบทอดกันมาหลายหลายภูมิภาคในเอเชีย เสือเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของวัฒนธรรมจีน และได้สร้างตำนานมากมายผ่านเรื่องเล่าปากต่อปาก บทเพลง บทกวี รวมถึงงานศิลปะจากการสร้างสรรค์ของจิตรกร เสือจึงได้กลายมาเป็นสัญลักษณ์ทางจิตวิญญาณ และเป็นส่วนสำคัญที่ก่อให้เกิดตำนาน เรื่องราวของจักรวาลวิทยา ศาสนา และปรัชญา และนอกจากนี้ในยุคจีนโบราณ เสือ

คือหนึ่งในสัตว์ 12 ราศี และต่างก็มีความเชื่อกันว่า “หากเด็กคนไหนเกิดในปีเสือจะเป็นคนชอบแข่งขัน มีความมั่นใจในตัวเอง และจะเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่กล้าหาญ” และส่วนในทางด้าน

จิตวิญญาณ ถึงแม้เสือจะเป็นสัตว์ที่ดูดุร้าย ไม่น่าเข้าหา แต่ความดุร้ายนั้นเป็นตัวแทนที่แสดงถึงพลังอำนาจ ความกล้าหาญ และความแข็งแกร่งทั้งภายในและภายนอกอีกด้วย 

เรื่องราวที่กล่าวขานกันมามากกว่า 1,000 ปี ที่ว่า “เสือขาว” เป็นหนึ่งในสัตว์เทพผู้พิทักษ์ ที่ดูแลทางด้านทิศตะวันตก และเป็นตัวแทนของฤดูใบไม้ร่วง ซึ่งมีความเกี่ยวพันกับดาราศาสตร์จีนโบราณ 

ที่ว่า “เสือขาว” อยู่กลุ่มดาวที่ 7 ของกลุ่มดาว 28 ดวง ที่ครอบคลุม1 ใน 4 ของท้องฟ้าที่จีนใช้ในการพยากรณ์ในทางโหราศาสตร์  การตีความเพื่อเป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวจีน “เสือขาว” ถูกตั้งให้เป็น “เทพเจ้าแห่งศึกสงครามและการล่า” เป็นสัญลักษณ์แห่งสงคราม และการทหาร เนื่องจากเสือมีสัญชาตญาณของนักล่า มีพละกำลังที่แข่งแกร่ง ว่องไว และปราดเปรียว ทำในสมัยโบราณไม่ว่าจะเป็นสถานที่ตาม หรือตามหัวเมืองต่าง ๆ ก็มักจะนำเสือขาวไปตั้งเป็นชื่อของหน่วยกำลังรบ รวมทั้งใช้เป็นตราสัญลักษณ์ในการบัญชาการเคลื่อนทัพ นอกจากนี้ “พยัคฆ์ขาว” ยังใช้เป็นสัญลักษณ์ของแม่ทัพ ซึ่งมีอำนาจเป็นผู้บัญชาการ สั่งการทหาร และขับเคลื่อนทัพ ซึ่งผู้บัญชาการทัพเหล่านี้มักจะสวมใส่เครื่องประดับหยกที่สลักลาย “เสือขาว” ที่เพียงแค่แสดงตราก็สามารถเรียกทหารจากทุกหัวเมืองได้ 

“เสือขาว” นอกจากจะเป็นตำนานเล่าขานต่อ ๆ กันมาแล้ว แต่เรื่องเล่าปรำปราเหล่านี้ได้ทำให้เสือขาวได้กลายเป็นสัญลักษณ์แห่งจิตวิญญาณ ที่ช่วยส่งเสริมให้มนุษย์มีความเข้มแข็ง และแข็งแกร่ง 

ซึ่งหากผู้ใดที่ได้ครอบครองก็จะหนุนเสริมอำนาจบารมี มีแต่ผู้คนเคารพยำเกรง นอกจากนี้เสือขาวยังถูกนำมาประดับและตกแต่งบ้าน โดยการสลักลวดลายบนบานประตูทางเข้าคู่กับมังกรเขียว เพื่อป้องกันสิ่ง

ชั่วไม่ให้เข้ามาในที่อยู่อาศัย และหากนำรูปเสือ หรือ รูปปั้นเสือ ไปไว้นอกบ้าน เสือก็จะคุ้มครองบ้านเรือนและผู้ที่อยู่อาศัยจากสิ่งเลวร้ายทั้งปวงได้เป็นอย่างดี ดังนั้นชาวจีนจึงมีความเชื่อว่าหากใครมีเสือขาวไว้ในครอบครอง ไม่ว่าจะเป็นเครื่องประดับตกแต่งต่าง ๆ  เฟอร์นิเจอร์ บ้านนั้นก็จะได้รับพลังปกป้องคุ้มครอง เพิ่มพูนอำนาจบารมี และประสบแต่ความเจริญรุ่งเรืองร่มเย็นสืบไป