โครงการ ซื้อด้วยความมั่นใจ (Buy With Confidence: BWC)

POSTED ON 2023-01-01 09:04:00 BY Bowins Design


✨ คุณภาพและมาตรฐาน แท่งเงินและเม็ดเงินของ บริษัท โบวินส์ ซิลเวอร์ จำกัด


✨ ผ่านการรับรองมาตรฐานจากโครงการ Buy with Confidence (BWC)
.
รหัส : C4067 เพราะความเชื่อมั่น เชื่อถือ เป็นหัวใจหลักของการตัดสินใจหลักของการซื้อแท่งเงิน

.
“BOWINS DESIGN” คือ แบรนด์เครื่องเงินดีไซน์ใหม่ภายใต้ บริษัท Bowins Silver
.
เพื่อให้ลูกค้าทุกท่านมั่นใจได้ว่าแท่งเงินของเรามีคุณภาพมาตรฐาน แท่งเงินแท้แน่นอน ผ่านการรับรองมาตรฐานและคุณภาพจาก GIT
.
GIT หรือ The Gem and Jewelry Institute of Thailand (Public Organization) สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2015
.
GIT ได้จัดทำโครงการ ซื้อด้วยความมั่นใจ (Buy With Confidence: BWC) เพื่อสร้างมาตรฐานและความเชื่อมั่นต่ออุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ และจำหน่ายสินค้าได้ง่ายขึ้นผ่านระบบ QR CODE
.
รหัส : C4067 https://bwc.git.or.th/.../080722-MPLtCHgHnZPOGhpLd3T1Hm8
ค้นหาร้านในโครงการ “ซื้อด้วยความมั่นใจ” Buy With Confidence (BWC) >>> https://bwc.git.or.th/